Reglerne om e-cigaretter

17 maj 2018 Anders Lundtang Hansen
Reglerne om e-cigaretter

Selvom e-cigaretter mange gange bliver lovprist som et fornuftigt alternativ til tobaksrygning, så bliver e-cigaretter ofte ramte af stramninger, som hvis damp var sidestillet med tobak.
Man kan til dels forstå den skepsis, der melder sig omkring et produkt, der kan minde om rygning, og som der angiveligt mangler mere grundig forskning omkring.

Derfor vil vi i dette indlæg gøre dig lidt klogere på nogle af de regulativer og generelle regler, der gør sig gældende for e-cigaretter og handlen af disse og produkter dertil i Danmark:

– Som noget af det første skal det understreges, at man mindst skal være 18 år gammel for at købe e-cigaretter og produkter, der gælder brugen dertil.

– Der er kommet et krav om, at man ved produkter til e-cigaretter skal vedlægge en indlæggsseddel med oplysninger, skrevet på dansk.

– Det er forbudt på samme måde som ved tobaksvarer at gøre reklame for e-cigaretter og genopfyldningsbeholdere.

– Desuden er der kommet et forbud mod, at man ikke må sælge væske til e-cigaretter i emballage af glas.

– Endvidere er det blevet forbudt at sælge e-cigaret-tanke, der har en kapacitet på over to milliliter. 

– Endvidere er det blevet pålagt sælgere af e-cigaretter og produkter dertil at anmelde disse til Sundhedsstyrelsen, hvorved der også skal betales gebyrer hertil. 

– Lidt mere teknisk er der kommet et lovkrav om, at det vanedannede nikotin højst må udgøre to procent i e-væsken, hvilket kan sammenlignes med 20 milligram eller milliliter nikotin i væsken til e-cigaretter.

– Der findes nu også en begrænsning af størrelsen på disse genopfyldningsflasker med væske med nikotin i til e-cigaretter. Kravet ligger nu på maksimalt 10 milliliter per flaske.

 

Disse lovkrav bliver heftigt debatteret af både fortalere og modstandere af at dampe. Fortalerne mener blandt andet, at dampning er et sundere alternativ til rygning og dermed skal fremmes, mens modstandere blandt andet mener, at der mangler forskning på området.

Flere Nyheder